Oriya Unicode Characters

Unicode range - U+0B00 to U+0B7F

CharacterEntity NumUnicodeName
ଁU+0B01ORIYA SIGN CANDRABINDU
ଂU+0B02ORIYA SIGN ANUSVARA
ଃU+0B03ORIYA SIGN VISARGA
ଅU+0B05ORIYA LETTER A
ଆU+0B06ORIYA LETTER AA
ଇU+0B07ORIYA LETTER I
ଈU+0B08ORIYA LETTER II
ଉU+0B09ORIYA LETTER U
ଊU+0B0AORIYA LETTER UU
ଋU+0B0BORIYA LETTER VOCALIC R
ଌU+0B0CORIYA LETTER VOCALIC L
ଏU+0B0FORIYA LETTER E
ଐU+0B10ORIYA LETTER AI
ଓU+0B13ORIYA LETTER O
ଔU+0B14ORIYA LETTER AU
କU+0B15ORIYA LETTER KA
ଖU+0B16ORIYA LETTER KHA
ଗU+0B17ORIYA LETTER GA
ଘU+0B18ORIYA LETTER GHA
ଙU+0B19ORIYA LETTER NGA
ଚU+0B1AORIYA LETTER CA
ଛU+0B1BORIYA LETTER CHA
ଜU+0B1CORIYA LETTER JA
ଝU+0B1DORIYA LETTER JHA
ଞU+0B1EORIYA LETTER NYA
ଟU+0B1FORIYA LETTER TTA
ଠU+0B20ORIYA LETTER TTHA
ଡU+0B21ORIYA LETTER DDA
ଢU+0B22ORIYA LETTER DDHA
ଣU+0B23ORIYA LETTER NNA
ତU+0B24ORIYA LETTER TA
ଥU+0B25ORIYA LETTER THA
ଦU+0B26ORIYA LETTER DA
ଧU+0B27ORIYA LETTER DHA
ନU+0B28ORIYA LETTER NA
ପU+0B2AORIYA LETTER PA
ଫU+0B2BORIYA LETTER PHA
ବU+0B2CORIYA LETTER BA
ଭU+0B2DORIYA LETTER BHA
ମU+0B2EORIYA LETTER MA
ଯU+0B2FORIYA LETTER YA
ରU+0B30ORIYA LETTER RA
ଲU+0B32ORIYA LETTER LA
ଳU+0B33ORIYA LETTER LLA
ଵU+0B35ORIYA LETTER VA
ଶU+0B36ORIYA LETTER SHA
ଷU+0B37ORIYA LETTER SSA
ସU+0B38ORIYA LETTER SA
ହU+0B39ORIYA LETTER HA
଼U+0B3CORIYA SIGN NUKTA
ଽU+0B3DORIYA SIGN AVAGRAHA
ାU+0B3EORIYA VOWEL SIGN AA
ିିU+0B3FORIYA VOWEL SIGN I
ୀU+0B40ORIYA VOWEL SIGN II
ୁU+0B41ORIYA VOWEL SIGN U
ୂU+0B42ORIYA VOWEL SIGN UU
ୃU+0B43ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC R
ୄU+0B44ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC RR
େU+0B47ORIYA VOWEL SIGN E
ୈU+0B48ORIYA VOWEL SIGN AI
ୋU+0B4BORIYA VOWEL SIGN O
ୌU+0B4CORIYA VOWEL SIGN AU
୍U+0B4DORIYA SIGN VIRAMA
ୖU+0B56ORIYA AI LENGTH MARK
ୗU+0B57ORIYA AU LENGTH MARK
ଡ଼U+0B5CORIYA LETTER RRA
ଢ଼U+0B5DORIYA LETTER RHA
ୟU+0B5FORIYA LETTER YYA
ୠU+0B60ORIYA LETTER VOCALIC RR
ୡU+0B61ORIYA LETTER VOCALIC LL
ୢU+0B62ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC L
ୣU+0B63ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC LL
୦U+0B66ORIYA DIGIT ZERO
୧U+0B67ORIYA DIGIT ONE
୨U+0B68ORIYA DIGIT TWO
୩U+0B69ORIYA DIGIT THREE
୪U+0B6AORIYA DIGIT FOUR
୫U+0B6BORIYA DIGIT FIVE
୬U+0B6CORIYA DIGIT SIX
୭U+0B6DORIYA DIGIT SEVEN
୮U+0B6EORIYA DIGIT EIGHT
୯U+0B6FORIYA DIGIT NINE
୰U+0B70ORIYA ISSHAR
ୱU+0B71ORIYA LETTER WA
୲U+0B72ORIYA FRACTION ONE QUARTER
୳U+0B73ORIYA FRACTION ONE HALF
୴U+0B74ORIYA FRACTION THREE QUARTERS
୵U+0B75ORIYA FRACTION ONE SIXTEENTH
୶U+0B76ORIYA FRACTION ONE EIGHTH
୷U+0B77ORIYA FRACTION THREE SIXTEENTHS

External Link

More information about Unicode

Found an issue, or have feedback?

Help us make this reference data accurate by submitting error or a feedback today.